Uitnodiging voor de jaarvergadering

Beste leden B.d.H.

Hierbij nodig ik u uit voor een algemene ledenvergadering.
De vergadering vindt plaats op 20-03-2023 in de biljartzaal van de Berghplaets. Aanvang hiervan is 09.30 uur.

Bij verhindering graag even laten weten. Afmelden kunt U bij een van de bestuursleden of via het secretariaat.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur.
Cor van Wanrooij.
Secretaris B.d.H.